Кейс: Посилення корпоративної культури та розвиток системи лідерства для успішної бизнес трансформации ⋆ NewRealGoal

Кейс: Посилення корпоративної культури та розвиток системи лідерства для успішної бизнес трансформации

Клієнт: Провідна міжнародна агрохімічна компанія Syngenta

Задача

В рамках нової стратегії міжнародної агрохімічної компаніі було прийняте рішення про реорганізацію свого бізнесу в Україні. Єдина компанія була розділена на два окреми бізнеси.

Успішна трансформація вимагала злагоджених організаційних змін структури бізнесу, збереження ефективної комунікації між новоствореними групами, їхніми клієнтами та залучення ефективних спеціалістів (у тому числі управлінців) на нові робочі позиції.

NewRealGoal допомагала у супроводі цих змін, а саме в адаптації співробітників до них. Перед нами стояли задачі в збереженні, посиленні й уніфікації корпоративної культури та системного розвитку лідерских компетенцій серед співробітників обох новостворених бізнесів.

Ми також мали забезпечити високий рівень якісної залученості співробітників у процес.

Рішення

NewRealGoal спроектувала і допомогла в запровадженні екосистеми, у якій професійний розвиток співробітників став запорукою успішної трансформації компанії. Разом з Замовником реалізували платформу для розвитку системи лідерства та зміцнення корпоративної культури.

Стержневим елементом платформи став лідерський клуб, де топ менеджмент і представники інших управлінських ланок мали змогу обмінюватися best practices, позитивним та негативним досвідом. Ми також разом транслювали цінності корпорації в модель лідерських компетенцій, портрет лідера, у чіткі поведінкові індикатори.

Ми спроектували трьохетапну довгострокову програму розвитку лідерів, де вони навчалися у blended-learning форматі. В рамках трьох навчальних модулів кожен мав змогу усвідомити свої цінності, сильні сторони, деструктори, отримати зворотній зв’язок, пройти коучинг сесію та відповідно зробити план особистого розвитку дієвим, а не формальним.

Лідери освоювали нові знання та навички на практиці значно швідше, безспосередньо в роботі через конкретні завдання в рамках запровадженной також micro-learning моделі.

Результат

Інтенсивний та відкритий формат стратегічної зустрічі топ менеджменту дозволив провести ефективну сесію із представниками регіональних юнітів для каскадування цілей на 2020 рік. На цій сесії були вироблені правила взаємодії регіональних юнітів та центру.

Цілі на 2020 рік були успішно реалізовані. У лютому 2021 року була проведена ретроспектива та наступне стратегичне планування. Згідно висновків ретроспективи та форсайтінгу трендів клієнтского досвіду, їхнього аналізу вироблені цілі на 2021 рік та стратегічний план розвитку на п’ять років. Створено 8 продуктових Agile команд.

Отримавши відчутний, позитивний результат банк розширив колаборацію з NewRealGoal. До прикладу, нас було залучення для злагодження довгострокових бізнес цілей HR департаменту та створення якісного back log на рік.